Tjekhvalpen.dk
Spring over navigationslinks
Inden hvalpekøb
- Før du vælger hvalp
- Besøg hvalpen
- Spørg ind til hvalpens ophav
- Tjek af chip og papirer
- Køb af hvalp i udlandet
Købeloven
Regler for kenneler
Sygdomme
Rabies (hundegalskab)
Giardia
Leptospirose
Parvovirus
Amerikansk hjerteorm
Babesiose og hepatzoonose
Ehrlichia (Anaplasmose)
Leishmania

Rabies (hundegalskab)

Hvad er rabies hos hunde?
Rabies er en dødeligt forløbende virussygdom, der især
angriber nervevæv. Rabies kan ramme alle pattedyr - også
mennesker.

Sygdommen er udbredt over det meste af verden. Nogle lande
betragtes som rabiesfri. Det gælder fx Storbritannien, Sverige
og Norge, bortset fra Svalbard.

Smitteveje
Rabiesvirus overføres via spyt, ofte ved bid eller ved, at virusholdigt
spyt fra det syge dyr kommer i berøring med et sår eller en rift.
Inkubationstiden, som er den tid, der går, fra et dyr bliver smittet,
til sygdommen viser sig, er mellem 5 dage og 12 måneder lang, men
hyppigst under 3 måneder.

Hvad er risikoen for, at din hund får rabies?
Risikoen for, at din hund smittes med rabies i Danmark, er ikke stor. Der har ikke været konstateret rabies i Danmark siden 1987 ud over et enkelt udbrud af rabies hos får. 

Kan rabies smitte til mennesker?
Ja, rabies kan godt smitte til mennesker. Hvert år dør tusindvis af mennesker af rabies i de lande, hvor rabies forekommer endemisk, fx flere asiatiske lande.

Forebyggelse
Ifølge dansk lovgivning skal husdyr aflives, hvis de er blevet bidt af et dyr, der har rabies. Det gælder også hunde og katte, der er vaccineret mod sygdommen.

Symptomer
I Danmark er det bestemt ved lov, at hunde og katte skal mistænkes for at være angrebet af
rabies, hvis de udviser et eller flere af følgende symptomer.

Adfærdssymptomer:

  • Skyhed
  • Angrebslyst
  • Raserianfald

Fysiske symptomer:

  • Savlen
  • Synkebesvær
  • Tiltagende lammelser

Hvis man har formodning om, at et dyr er angrebet af rabies, skal man underrette en dyrlæge eller nærmeste politi.

Behandling
Det er ikke muligt at behandle rabies og smittede dyr skal aflives. Derfor er det vigtigt, at man vaccinerer forebyggende for at undgå smitte.