Tjekhvalpen.dk
Spring over navigationslinks
Inden hvalpekøb
- Før du vælger hvalp
- Besøg hvalpen
- Spørg ind til hvalpens ophav
- Tjek af chip og papirer
- Køb af hvalp i udlandet
Købeloven
Regler for kenneler
Sygdomme
Rabies (hundegalskab)
Giardia
Leptospirose
Parvovirus
Amerikansk hjerteorm
Babesiose og hepatzoonose
Ehrlichia (Anaplasmose)
Leishmania

 

Regler for kenneler

Begrebet kennel er ikke en beskyttet titel. Det betyder, at enhver, som laver et kuld hvalpe kan kalde sig for en kennel.

Holder man som opdrætter tre eller flere avlstæver, og avles tre eller flere kuld hvalpe årligt, er der imidlertid tale om erhvervsmæssigt opdræt. I det tilfælde skal man indhente tilladelse til opdrættet fra Fødevarestyrelsen: http://kortlink.dk/foedevarestyrelsen/vhwz

For at opnå denne tilladelse skal man opfylde kravene, som står beskrevet i
"Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt
hundepensioner og hundeinternater", som du finder her:  http://kortlink.dk/retsinformation/vhx3

I denne bekendtgørelse fastsættes krav for bl.a. indretning, socialisering, pasning, personale og pasningsvejledninger. Desuden fremgår det, hvordan Fødevarestyrelsen fører tilsyn med opdrættet og på www.findhundesmiley.dk kan du se, hvilke virksomheder der har tilladelse til erhvervsmæssigt opdræt, og få indblik i de seneste to kontrolrapporter for virksomheden. Det er dermed din garanti for, at opdrættet foregår under kontrollerede forhold.

Kenneler, der anvender færre end tre avlstæver eller får færre end tre kuld hvalpe årligt, er ikke omfattet af bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt hundehold og Fødevarestyrelsens kontrol. Det betyder samtidig, at de som regel ikke er en del af hundesmiley-ordningen. Men de skal selvfølgelig stadig overholde reglerne i Dyreværnsloven og reglerne for salg af hvalpe.

Disse mindre opdræt/kenneler har alligevel oftest god dyrevelfærd blandt deres hunde, og hvalpe herfra har typisk haft megen kontakt og er godt socialiseret.  Man kan som udgangspunkt derfor trygt købe sin hund hos disse mindre opdræt, selvom de ikke er omfattet af hundesmiley-ordningen.

 

Det vigtigste er altid at undersøge forholdene, hvor hunden er opdrættet, inden man køber en hund, og at se moderen til hvalpene. Du kan finde yderligere råd på hjemmesiden www.klartilhund.dk og på Dansk Kennel Klubs hjemmeside www.koebhund.dk kan du finde en oversigt over opdrættere inden for alle hunderacer.

 

clip_image002.pngHer ser du eksempler på de kategorier, som Fødevare-styrelsen kan tildele en kennel med erhvervsmæssigt opdræt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herunder finde du et uddrag fra bekendtgørelsen:

§ 7. Virksomheden skal sikre hundene forsvarlige forhold således, at hundenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses.

§ 9. Hunde, som på baggrund af kliniske symptomer eller diagnostisk undersøgelse mistænkes for at lide af smitsomme sygdomme eller parasitangreb, eller hunde, som er under behandling for smitsom sygdom eller parasitter, skal afsondres i et separat rum eller fjernes fra virksomheden og må ikke sælges eller på anden måde overdrages.

Stk. 2. I tilfælde af sygdom eller tilskadekomst skal virksomheden sikre, at hunden om fornødent isoleres, og at pleje iværksættes. Ved alvorlig lidelse, eller hvis hunden ikke hurtigt bedres, skal en dyrlæge straks tilkaldes.

§ 10. Hunde skal, inden de indføres i virksomheden, om nødvendigt behandles mod utøj (ektoparasitter) og indvoldsorm (endoparasitter) efter den tilsynsførende dyrlæges anvisning.

§ 11. Hunde, der indføres i virksomheden, skal straks vaccineres mod hundesyge, parvovirus og hepatitis, medmindre der foreligger en dyrlægeerklæring om, at de er vaccineret mod de pågældende sygdomme i henhold til vaccinationspraksis efter almindelig anerkendt faglig standard.

Stk. 2. Hvalpe, der fødes i virksomheden, skal vaccineres mod hundesyge, parvovirus og hepatitis, senest når de er 12 uger gamle, og altid inden de forlader virksomheden

Stk. 3. Kravet i stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis hvalpen forlader virksomheden sammen med moderen, inden den er 8 uger gammel.

 

§ 25. Hundene skal dagligt have individuel menneskelig kontakt udover kontakten i forbindelse med fodring, pleje eller lignende af hundene.

Stk. 2. Ved erhvervsmæssigt opdræt af hunde skal hver enkelt hund, der er over fire uger gammel, dagligt have individuel menneskelig kontakt i minimum 15 minutter, og en tilstrækkelig socialisering af hunden skal sikres. Heri medregnes ikke kontakten i forbindelse med fodring, pleje eller lignende af hundene.

 

§ 29. Ved salg af hunde skal der senest på tidspunktet for aftalens indgåelse udleveres en skriftlig pasningsvejledning til køberen om forsvarlig pasning og pleje af hunden.

§ 32. Resultatet af kontrollen i henhold til § 30 anføres på kontrolrapporten. Resultatet bliver sammenfattet i en kategori, som vises på www.findhundesmiley.dk med ét af de symboler, som er gengivet i bilag 1.