Tjekhvalpen.dk
Spring over navigationslinks
Inden hvalpekøb
- Før du vælger hvalp
- Besøg hvalpen
- Spørg ind til hvalpens ophav
- Tjek af chip og papirer
- Køb af hvalp i udlandet
Købeloven
Regler for kenneler
Sygdomme
Rabies (hundegalskab)
Giardia
Leptospirose
Parvovirus
Amerikansk hjerteorm
Babesiose og hepatzoonose
Ehrlichia (Anaplasmose)
Leishmania

Regler for kenneler

Hvis man ønsker at starte en kennel i Danmark,
er der forskellige regler, man skal opfylde.

Hvis man avler mere end to kuld hvalpe om året
betegnes opdrættet som erhvervsmæssigt opdræt og
man skal have en tilladelse fra Fødevarestyrelsen.
For at opnå denne tilladelse skal man opfylde kravene i
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt
hundepensioner og hundeinternater.

Hvis man ikke avler mere end to kuld om året,
skal man ikke have tilladelse fra myndighederne. Man skal selvfølgelig stadig
overholde reglerne i Dyreværnsloven og reglerne for salg af hvalpe.

Begrebet kennel er ikke en ”beskyttet titel”. Enhver, som laver et kuld hvalpe kan kalde sig en kennel og enhver kan udstede en ”hjemmelavet” stambog. De fleste seriøse opdrættere er medlemmer af en stambogsførende organisation. Hvis du køber en raceren hvalp, bør du sikre dig, at den får stambog fra en organisation, du har tillid til.

 

I bekendtgørelsen står der blandt andet.

§ 7. Virksomheden skal sikre hundene forsvarlige forhold således,
at hundenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige
behov tilgodeses.

§ 9. Hunde, som på baggrund af kliniske symptomer eller
diagnostisk undersøgelse må antages at lide af smitsomme
sygdomme eller parasitangreb, eller hunde, som er under behandling
for smitsom sygdom eller parasitter, skal afsondres i et separat rum
eller fjernes fra virksomheden og må ikke sælges eller på anden
måde overdrages.
Stk. 2. I tilfælde af sygdom eller tilskadekomst skal virksomheden
sikre, at hunden om fornødent isoleres, og at pleje iværksættes. Ved
alvorlig lidelse, eller hvis hunden ikke hurtigt bedres, skal en dyrlæge
straks tilkaldes.
Stk. 3. Virksomhed omfattet af denne bekendtgørelse må alene drives fra samme sted som veterinær virksomhed eller andre former for konsultations- eller servicevirksomhed, der indebærer modtagelse af syge dyr, hvis det sikres, at hundene ikke udsættes for smitterisiko.

§ 10. Hunde skal, inden de indføres i virksomheden, om nødvendigt behandles mod utøj (ektoparasitter) og indvoldsorm (endoparasitter) efter den tilsynsførende dyrlæges anvisning.

§ 11. Hunde, der indføres i virksomheden, skal straks vaccineres mod hundesyge, parvovirus og hepatitis, medmindre der foreligger en dyrlægeerklæring om, at de er virkningsfuldt vaccineret mod de pågældende sygdomme.
Stk. 2. Hvalpe, der fødes i virksomheden, skal vaccineres mod hundesyge, parvovirus og hepatitis, når de senest er 12 uger gamle.
Stk. 3. Sælges en hund, inden den er vaccineret, skal erhververen skriftligt gøres bekendt med, at hunden bør vaccineres mod hundesyge, parvovirus og hepaptitis.